Welcome

Croeso

Mae Cymdeithas Cefnogi ME a CFS Cymru (WAMES) yn gweithio yng Nghymru i wella bywydau pobl ag ME, CFS a PVFS, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Hoffwch WAMES ar Facebook

Dilynwch WAMES on Twitter

me voice: the wames magazine

Rhifyn diweddaraf: Hydref 2017

 

WAMES

a arweinir gan bobl ag ME
a’u gofalwyr

rhedeg gan wirfoddolwyr
                         ariannu gan roddion

Ymgyrchoedd¬† Cefnogi¬†¬†¬†Hysbysu’r

13,000 o bobl yng Nghymru
ag ME a CFS

together we achieve more

Cael gwybod sut i
gwneud gwahaniaeth i ME
yng Nghymru

cymryd rhan

Comments are closed.