Ar Ddydd Calan 2013, cyfunodd WAMES â Grŵp ME Canolbarth a Gorllewin Cymru (MWWMEG). Roedd gennym berthynas weithio dda â MWWMEG eisoes, ond rydym yn gyffrous ynglŷn â’r cyfle hwn i gyfuno adnoddau, i ddysgu oddi wrth MWWMEG ac i wella’n cefnogaeth a’n cynrychiolaeth ar ran pobl ag ME ledled Cymru. Felly, beth fydd y cam nesaf?

Cylchgrawn newydd i ymddangos ym mis Chwefror

Roedd llawer o aelodau MWWMEG yn gwerthfawrogi ei gylchgrawn llawn gwybodaeth, ac felly yn hytrach na’n cylchlythyr bychan anaml, rydym wedi penderfynu cael cylchgrawn a fydd, gobeithio, o ddiddordeb i bobl ledled Cymru. Bydd ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein neu ar e-bost, neu gellir tanysgrifio ar gyfer copïau papur. Mwy o wybodaeth ym mis Chwefror.

Dewiswch sut i gyfrannu

  • ymaelodwch a helpwch i arwain gwaith WAMES
  • gwirfoddolwch a’n helpu i wneud gwahaniaeth i bobl ag ME
  • tanysgrifiwch neu ymunwch â’r rhestr e-bost rhad ac am ddim
  • cyfrannwch arian

NEU gwnewch y 4 peth!

Cefnogwch gyfarfodydd y grŵp

Bydd cyfarfodydd lleol MWWMEG yn parhau fel grwpiau annibynnol, gyda chefnogaeth WAMES. Rydym bob amser yn awyddus i helpu pobl i sefydlu cyfarfodydd newydd. Cewch wybodaeth am bob grŵp cefnogi yng Nghymru yma.

Beth arall?

Byddwn yn parhau, hyd eithaf ein gallu, i ymgyrchu a darparu gwybodaeth ar gyfer pobl ag ME, gofalwyr a phobl broffesiynol. Ond cofiwch mai sefydliad bychan ydyn ni, gyda chyllid cyfyngedig, felly meddyliwch sut y gallwch helpu os gwelwch yn dda!

 

Ar Ddydd Calan 2013, cyfunodd WAMES â Grŵp ME Canolbarth a Gorllewin Cymru (MWWMEG). Roedd gennym berthynas weithio dda â MWWMEG eisoes, ond rydym yn gyffrous ynglŷn â’r cyfle hwn i gyfuno adnoddau, i ddysgu oddi wrth MWWMEG ac i wella’n cefnogaeth a’n cynrychiolaeth ar ran pobl ag ME ledled Cymru. Felly, beth fydd y cam nesaf?

Cylchgrawn newydd i ymddangos ym mis Chwefror

Roedd llawer o aelodau MWWMEG yn gwerthfawrogi ei gylchgrawn llawn gwybodaeth, ac felly yn hytrach na’n cylchlythyr bychan anaml, rydym wedi penderfynu cael cylchgrawn a fydd, gobeithio, o ddiddordeb i bobl ledled Cymru. Bydd ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein neu ar e-bost, neu gellir tanysgrifio ar gyfer copïau papur. Mwy o wybodaeth ym mis Chwefror. 

Dewiswch sut i gyfrannu

  • ymaelodwch a helpwch i arwain gwaith WAMES
  • gwirfoddolwch a’n helpu i wneud gwahaniaeth i bobl ag ME
  • tanysgrifiwch neu ymunwch â’r rhestr e-bost rhad ac am ddim
  • cyfrannwch arian

NEU gwnewch y 4 peth!

Cefnogwch gyfarfodydd y grŵp

Bydd cyfarfodydd lleol MWWMEG yn parhau fel grwpiau annibynnol, gyda chefnogaeth WAMES. Rydym bob amser yn awyddus i helpu pobl i sefydlu cyfarfodydd newydd. Cewch wybodaeth am bob grŵp cefnogi yng Nghymru yma.

Beth arall?

Byddwn yn parhau, hyd eithaf ein gallu, i ymgyrchu a darparu gwybodaeth ar gyfer pobl ag ME, gofalwyr a phobl broffesiynol. Ond cofiwch mai sefydliad bychan ydyn ni, gyda chyllid cyfyngedig, felly meddyliwch sut y gallwch helpu os gwelwch yn dda!

This entry was posted in Newyddion. Bookmark the permalink.

Comments are closed.