Ymatebion i ymgynghoriadau a datganiadau

Mae WAMES yn cymryd rhan mewn nifer o ymgynghoriadau ac yn asesu adroddiadau a gweithredoedd sy’n effeithio ar bobl yng Nghymru ag ME, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Gellir darllen ymatebion a datganiadau dethol yma.

2010 Datganiad WAMES: CFS/ME and FM Services in Wales

2008: Datganiad WAMES: Reforming welfare to reward responsibility

2007: Datganiad WAMES: NICE guidelines on diagnosis & management of CFS/ME

2002: Datganiad WAMES: English CMO’s report

Comments are closed.