Grwpiau cefnogi ME yng Nghymru

Mae’r grwpiau cymorth ME lleol yng Nghymru yn annibynnol ac yn cael eu rhedeg gan bobl ag ME neu FM a’u gofalwyr. Byddai WAMES yn falch o glywed gan unrhyw un sy’n rhedeg grŵp bach, waeth pa mor anffurfiol, neu gan unrhyw un a hoffai gael cymorth i sefydlu cyfarfodydd lleol.

Cysylltwch â’r grwpiau yn ystod y pandemig i weld a yw cyfarfodydd rhithwir yn cael eu cynnal.

 

Cwtch

Gweithgareddau: Mae oedolion 18-45 oed sydd â chyflyrau iechyd corfforol tymor hir neu gronig yn cwrdd ddydd Gwener 1af y mis yn ystod tymor yr Ysgol yn Hwlffordd, 10.30-11.30 a 3ydd dydd Gwener y mis 7-8.30pm.

Cyswllt:  Beth      07974 543874   cwtch@live.co.uk   Facebook

 

Grŵp Cefnogi ME & Fibro Llandrindod, Builth 

Mae’r grŵp Facebook hwn yn rhwydwaith cymorth i’r rheini sy’n byw yn lleol i Llandrindod siarad â phobl debyg â’r amodau. Mae’n breifat a bydd yn parhau i fod felly. Bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ailddechrau pan fyddant yn ddiogel.

Cyswllt:   Kat Palmer   07845152519   Facebook

 

Grŵp ME Sir Gaerfyrddin

Gweithgareddau:  Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd ar 2il ddydd Sadwrn y mis yng Nghanolfan Ddydd Cae Maen, Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT am 2pm.

Cyswllt:   John James   01267 233793   rjames939@btinternet.com

 

Cymorth ME yn Morgannwg (MESiG)

Mae croeso i aelodau o bob oed ddod o unrhyw le gyda cod post CF.

Gweithgareddau: Cylchlythyr; Cynhelir cyfarfodydd misol ar ddydd Llun cyntaf y mis, 11am -12.30pm yng Nghanolfan Gymunedol Eglwys Bethel, Ffordd Llangranog, Llanishen Caerdydd, De Cymru CF14 5BJ; Cyfarfodydd rhithwir achlysurol. 

Cyswllt:   02920 842499    mesigwales@gmail.com    website

 

Grŵp ME / Fibromyalgia Sir Drefaldwyn

Yn flaenorol grŵp MWWMEG, bellach yn cael ei gefnogi gan grŵp ME Shropshire 

Gweithgareddau: Yn cwrdd yng Ngwesty’r Dragon, Trefaldwyn. Ffoniwch neu e-bostiwch am ragor o wybodaeth a dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cyswllt:    07413 529994    dateague@hotmail.co.uk

 

Grŵp Cymunedol CFS / ME Gogledd Cymru (ar Facebook)

Cymuned gyhoeddus a grŵp gwybodaeth ar gyfer unigolion a ffrindiau y mae Syndrom Blinder Cronig (CFS) / Enseffalomyelitis Myalgig (M.E.) yn effeithio arnynt. Lle i rannu gwybodaeth, trafodaeth a gohebiaeth.    Facebook

 

Grŵp ME Gogledd Cymru (ar Facebook)

Grŵp ar gyfer dioddefwyr ME sydd ar hyn o bryd yn byw yn unrhyw le yng Ngogledd Cymru i gwrdd a sgwrsio â’i gilydd.   Facebook

 

Yn ôl i’r brig

 

One Response to Grwpiau ME yng Nghymru

  1. Pingback: WAMES a MWWMEG yn gyfuno adnoddau | WAMES – CYMRAEG