Grwpiau cefnogi ME yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae yna 6 grŵp cefnogi ME lleol yng Nghymru. Mae’r rhain yn annibynnol ac yn cael eu rhedeg gan bobl ag ME a’u gofalwyr. Byddai WAMES yn falch o glywed gan unrhyw un sy’n rhedeg grŵp bychan, waeth pa mor anffurfiol, neu gan unrhyw un a hoffai gymorth i sefydlu cyfarfodydd lleol.

D.S. Oni bai fod hynny wedi’i ddatgan yn benodol, dydy’r grwpiau cefnogi hyn ddim wedi’u cysylltu i WAMES, a dydy’r ffaith eu bod wedi’u cynnwys yn y rhestr ddim yn golygu cymeradwyaeth.

Grŵp Ffibromyalgia/ME Ynys Môn a Gwynedd

Cefndir: cyfunodd grwpiau Ynys Môn a Gwynedd yn 2009.

Gweithgareddau: cyfarfodydd

Cyswllt: Rhian Medi (Ysgrifennydd), 01248 722184 E-bost

Grŵp Cefnogi ME Clwyd

Cefndir: mae’r grŵp wedi bod yn gweithredu yng ngogledd-ddwyrain Cymru (Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) er 1992.

Gweithgareddau: cyfarfodydd; cylchlythyr rheolaidd, codi ymwybyddiaeth leol; Grŵp cefnogi pobl ifanc; cynadleddau

Cyswllt:      E-bost

Cefnogi ME ym Morgannwg

Cefndir: dechreuodd y grŵp yn 1993. Croesewir aelodau o bob oedran sydd â chod post CF.

Gweithgareddau: cylchlythyr; cynhelir cyfarfodydd misol ar ddydd Llun cyntaf y mis, 11 yb – 12.30 yp, yn y Siop Gymunedol, Llangrannog Road, Llanisien, Caerdydd CF14 5BL.

Cyswllt: Christalla Bailey    029 2076 2347    E-bost

Grŵp ME / Ffibromyalgia Sir Drefaldwyn

Cefndir: Gynt yn grŵp MWWMEG, bellach yn annibynnol.

Gweithgareddau: Cyfarfodydd afreolaidd. Ffoniwch neu e-bostiwch am fwy o wybodaeth a dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cyswllt: Mike neu Karen Rippon ar 0796 9665419 E-bost

Grŵp ME Canolbarth a Gorllewin Cymru (MWWMEG)

Cefndir: Cyfunodd y grŵp hwn â WAMES ddiwedd 2012.

Grŵp ME Gogledd / Canolbarth Ceredigion

Cefndir: Gynt yn grŵp MWWMEG, bellach yn annibynnol.

Gweithgareddau: Mae dosbarth ‘Ioga ar gyfer cyflyrau iechyd’ yn cyfarfod bob dydd Iau o 2.30-4 yp ym Mhenrhyn-coch.

Cyswllt: Derryan Paul,  01970 828896  E-bost

Grŵp ME Sir Gâr

Cefndir: Gynt yn grŵp MWWMEG, bellach yn annibynnol.

Gweithgareddau: Cynhelir cyfarfodydd fel arfer ar 2il ddydd Sadwrn y mis yng Nghanolfan Ddydd Cae Maen, Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT am 2 yp. Ffoniwch i gadarnhau dyddiadau: Chwefror 14, Ebrill 12, Mehefin 14, Awst 9, Hydref 11, Tachwedd 29 2014.

Cyswllt: John James 01267 233793   E-bost

Yn ôl i’r brig

 

One Response to Grwpiau ME yng Nghymru

  1. Pingback: WAMES a MWWMEG yn gyfuno adnoddau | WAMES – CYMRAEG