Cyfraniad busnesau

Dewiswch ni fel eich Elusen y Flwyddyn

Byddai dod at eich gilydd fel cydweithwyr i godi arian ar ein cyfer yn ffordd wych o ysgogi ysbryd tîm a meithrin cymhelliant.

Rhowch gyfraniad

Rhowch arian cyfatebol i’r hyn mae eich gweithwyr yn ei godi neu rhowch gyfraniad o gyfrifon y cwmni. Mae angen arian ar gyfer nifer o’n projectau ond mae arnom hefyd angen arian ar gyfer costau rhedeg.

Noddwch ni

Darparwch arian, offer neu arbenigedd ar gyfer ein projectau a chodwch eich proffil.

Enghreifftiau o brojectau:

  • Cynadleddau a seminarau
  • Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol
  • Noddwch ein llinell gymorth – ffynhonnell werthfawr o gefnogaeth
  • Ymchwil
  • Project storïau digidol
  • Cefnogaeth weinyddol
  • Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth

Comments are closed.