Cyfraniadaurow of coins

Mae ein gwaith yn gwbl ddibynnol ar gyfraniadau.

  • Anfonwch siec neu archeb bost atom neu cysylltwch ΓΆ’n trysorydd i wneud trosglwyddiad banc neu i sefydlu debyd uniongyrchol.
  • Gadewch rodd yn eich ewyllys. Rhowch ein henw a’n cyfeiriad i’ch cyfreithiwr. Os ydych eisoes wedi gwneud ewyllys, gellwch gynnwys cyfarwyddiadau ychwanegol mewn codisil.
  • Rhodd er cof. Dathlwch fywyd rhywun annwyl i chi trwy roi rhodd er cof amdanynt.
  • Mewn dathliad. Os ydych yn dathlu pen-blwydd neu briodas, gallech ofyn i ffrindiau a theulu roi rhodd i WAMES.

 

 

Comments are closed.