Cysylltu â ni

Sut i fod â chyswllt â ni

Os dymunwch ddefnyddio ein logo ar eich gwefan i ddangos cyswllt â gwefan WAMES, cysylltwch â’r gwe-reolwr am ganiatâd os gwelwch yn dda. Ni ddylid ei ddefnyddio i awgrymu cysylltiad (oni bai fod hynny wedi’i gytuno) ag unrhyw sefydliad neu fater, ar wahân i’r rhai a nodwyd yn ein hamcanion.

Dydy WAMES ddim yn derbyn unrhyw atebolrwydd am gynnwys ar unrhyw safle sy’n cysylltu â’n gwefan ni, a chadwn yr hawl i wneud cais i symud cyswllt oddi ar wefan, ac i weithredu i ymlid hyn, os tybiwn fod y cyswllt yn anaddas.

Gofynnwch i ni gysylltu i chi

Gallwn osod cyswllt ar ein gwefan i safle arall os bernir ei fod yn arbennig o berthnasol i amcanion a blaenoriaethau WAMES. Cysylltwch â’r gwe-reolwr os dymunwch i’ch safle gael ei ystyried. Cadwn yr hawl i wrthod neu symud cyswllt ar unrhyw bryd heb rybudd.

Dydy WAMES ddim yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau allanol. Dydy cyswllt ddim yn awgrymu cefnogaeth i safle. Dydy diffyg cyswllt i safle penodol ddim yn awgrymu diffyg cefnogaeth ychwaith.

Comments are closed.