Gwrandewch ar y wefan

Os ydych yn cael trafferth darllen neu os bydd arnoch angen rhoi gorffwys i’ch llygaid, gellwch ddefnyddio darllenydd sgrin (rhaglen feddalwedd) i wrando ar destun y wefan hon. Mae rhai darllenwyr sgrin yn gallu ‘darllen’ graffigwaith hefyd. Gellir prynu llawer ohonynt ond gellir llwytho eraill i lawr yn rhad ac am ddim. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho’r un cywir i lawr ar gyfer eich system weithredu (Windows, Linux, Mac) a’ch porwr (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome a.y.b.).

Cymharu darllenwyr sgrin:  http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_screen_readers

Darllenwyr Sgrin Di-dâl: Trosi Testun yn Iaith Lafar: www.thefreecountry.com/utilities/free-screen-readers.shtml

Comments are closed.