Hawlfraint

Mae’r holl ddeunydd sy’n cael ei gynnwys ar wefan WAMES, oni bai ei fod wedi’i gydnabod fel arall, yn hawlfraint WAMES, ac ni ellir ei ailgyhoeddi heb ganiatâd. Lle bo awdur unigol yn cael ei gydnabod, mae ef neu hi yn mynnu ei hawl moesol i gael ei gydnabod/chydnabod fel awdur(es) y deunydd hwnnw.

Rhoddir caniatâd i edrych ar, llwytho i lawr neu argraffu deunydd o wefan WAMES ar gyfer defnydd personol yn unig, gan sicrhau bod awduraeth, hawlfraint a ffynonellau yn cael eu cydnabod bob tro. Cysylltwch â’r gwe-reolwr os oes angen caniatâd ar gyfer defnydd arall.

Comments are closed.