Ymwrthodiad

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod cynnwys gwefan WAMES yn gywir a diweddar. Mae’r wybodaeth ar y safle o natur cyffredinol ac nis bwriadwyd i ddisodli cyngor meddygol.

Ni fydd WAMES yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golled neu niwed neu anghyfleustra a achosir gan un ai y defnydd o, neu’r anallu i ddefnyddio, yr wybodaeth ar ei gwefan. Does yna ddim gwarant fod yr wybodaeth a roir yn drwyadl. Gall yr wybodaeth ar y wefan hon gael ei newid heb rybudd blaenorol.

Dydy WAMES ychwaith ddim yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau cysylltiedig. Ni ddylid derbyn cysylltau fel cefnogaeth o unrhyw fath. Dydy unrhyw gyfeiriadau ar y wefan hon at gynhyrchion, therapïau, gwasanaethau neu glinigau ddim yn cynnwys nac yn awgrymu cefnogaeth gan WAMES oni bai fod hynny’n cael ei ddatgan yn arbennig.

Comments are closed.