Cynghrair CTH De Gwynedd: amdanon ni

Nod:

Fforwm lle gall unigolion a mudiadau weithio mewn partneriaeth i fod yn un llais i bawb sydd â chyflyrau iechyd tymor hir a chronig.

Amcanion:

  • Dylanwadu ar y ddarpariaeth, cynnal a datblygu gwasanaethau a mudiadau lleol.
  • Galluogi cyfathrebu, rhwydweithio a chefnogaeth rhwng aelodau.
  • Codi ymwybyddiaeth o achosion cyffredin gyda chyrff perthnasol.
  • Grŵp Gweithredol.

Yn ôl i’r brif dudalen CCTHDG

Comments are closed.