SGwyneddAllianceposterland2

Cynghrair Cyflyrau lechyd Tymor Hir a Chronig De Gwynedd

Yw fforwm lle gall unigolion a mudiadau weithio mewn partneriaeth i fod yn un llais
i bawb sydd â chyflyrau iechyd tymor hir a chronig yn Meirionnydd, Gwynedd:

Codi ymwybyddiaeth o gyflyrau iechyd tymor hir a chronig

Ymgyrchu am well gwasanaethau

Amdanon ni                Aelodaeth            Cysylltiadau

“Mae cyflwr iechyd tymor hir yn cyfyngu bywyd – gall effeithio unrhyw agwedd o fywyd a gall fod dros gyfnod maith.”

Cwrdd a ni:

  • cynhelir y cyfarfod ar ddydd Mai 13 2019 – 10:00 y bore yn Ysbyty Dolgellau

Manylion cyswllt:

  • Sioned Llwyd Larsen [Hwylusydd lechyd a Gofal Cymdeithasol]
    Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB  tel. 01286 672626  ebost

www.southgwyneddltca.org.uk

Comments are closed.