Cysylltau ar gyfer gofalwyr

Gwybodaeth a chefnogaeth gyffredinol ar gyfer gofalwyr

Carers Direct – Gwybodaeth gan y GIG ar-lein a thrwy gyfrwng llinell gymorth ffôn ac e-bost gyfrinachol.

Cynhalwyr Cymru/Carers Wales – Elusen sy’n darparu cymorth a chyngor i’w haelodau. Mae’r wefan a’r taflenni yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am hawliau a pha gymorth sydd ar gael.

Canllaw sir i sir – ar gefnogaeth i ofalwyr yn eich ardal chi.

Gofal Croesffyrdd Cymru – Elusen sy’n darparu cefnogaeth leol ymarferol ar gyfer gofalwyr a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt.

Directgov – Gofalu am rywun. Gwybodaeth llywodraeth y DU ar ofalu am bobl yn Lloegr a Chymru.

Looking after me – Cyrsiau lleol ar gyfer pobl sy’n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd tymor hir.

ME FM Action Gwybodaeth i ofalwyr o safbwynt Canadaidd.

Grwpiau cefnogi

Fforwm Foggy Friends – Rhieni, Gofalwyr a Ffrindiau ME/CFS. Lle ar gyfer rhieni, gofalwyr a ffrindiau yn unig i ‘sgwrsio’ ar-lein.

CFS Care Grŵp cefnogi ar e-bost ar gyfer y rhai sy’n gofalu am bobl gyda CFS, ME ac afiechydon perthynol.

DS Mae nifer o grwpiau cefnogi ME yn croesawu gofalwyr.

Gwybodaeth a Chefnogaeth ar gyfer gofalwyr plant

Cyswllt Teulu Cymru

Cerebra – Elusen sy’n cynnig cefnogaeth i rieni, gofalwyr ac eraill sy’n ymwneud ag unrhyw blentyn â chyflwr ymennydd-berthynol (niweidiau ar yr ymennydd, anhwylderau meddyliol, problemau datblygiad).

Yn ôl i’r brig

Comments are closed.