Grwpiau ar gyfer Pobl Ifanc

Grŵp Cefnogi Pobl Ifanc WAMES – cysyllta â Michelle neu Sylvia i gael mwy o wybodaeth.

a4me Cangen pobl ifanc Action for ME.

Association of Young people with ME [AYME] Elusen cefnogi ac ymgyrchu ar gyfer pobl ifanc dan 25 oed.

The Young ME Sufferers Trust [TYMES Trust] Elusen cefnogi ac ymgyrchu ar gyfer pobl ifanc dan 25 oed. Mae ganddi hefyd gronfa ymchwil. Mae’n gweithredu mewn partneriaeth â Young Action Online, gwefan sy’n darparu erthyglau ar gyfer rhieni, meddygon ac addysgwyr.

Mae nifer o grwpiau oedolion Cymru a’r DU yn derbyn aelodau ifanc.

Comments are closed.