Tag Archives: Llywodraeth Cymru

Diweddariad ar gyfer Grŵp Gorchwyl a Gorffen ME/CFS

WAMES took part in the 2nd Welsh Government Task & Finish Group meeting for ME/CFS on 21st February. The Terms of Reference for the group were confirmed as: The Task and Finish Group will provide expert advice to the Welsh … Continue reading

Posted in Newyddion | Tagged , , , , , | Comments Off on Diweddariad ar gyfer Grŵp Gorchwyl a Gorffen ME/CFS

Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol ymgynghori

Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol yn cynnig fframwaith ar gyfer gweithredu i Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau. Mae’n nodi’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl gan y GIG yng Nghymru o ran cynllunio, sicrhau a darparu … Continue reading

Posted in Newyddion | Tagged , | Comments Off on Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol ymgynghori

Datgelu cynllun ar gyfer hyrwyddo byw’n annibynnol yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu gynlluniau a fydd yn ceisio chwalu’r rhwystrau y mae pobl anabl yng Nghymru yn eu hwynebu. Mae’r fframwaith gweithredu ar gyfer byw’n annibynnol yn disgrifio’r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd er mwyn … Continue reading

Posted in Newyddion | Tagged , , , , | Comments Off on Datgelu cynllun ar gyfer hyrwyddo byw’n annibynnol yng Nghymru

Gwasanaeth Iechyd y Bobl

Mae Llywodraeth Cymru yn argyhoeddedig y bydd trafodaeth agored yn helpu i greu gwell iechyd a gwell gwasanaethau. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad i drafod gyda’r GIG a’r cyhoedd ar sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i wella iechyd … Continue reading

Posted in Newyddion | Tagged , , | Comments Off on Gwasanaeth Iechyd y Bobl