Croeso

Mae Cymdeithas Cefnogi ME a CFS Cymru (WAMES) yn gweithio yng Nghymru i wella bywydau pobl ag ME, CFS a PVFS, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

 

Hoffwch WAMES ar Facebook

Dilynwch WAMES ar Twitter

FideoBeth yw ME? (Mae arbenigwyr yn darparu trosolwg)

 

Cael gwybod sut i
gwneud gwahaniaeth i ME
yng Nghymru
cymryd rhan

ME ac Coronavirus / Covid-19

 

Ystyrir bod pobl â chyflyrau niwrolegol mewn mwy o berygl o ddal Covid-19, er ei bod yn ansicr sut y gallai’r firws effeithio ar bobl ag ME.

Mae arbenigwyr ME yn amau:

  • mae’n debygol o achosi ailwaelu, neu waethygu symptomau’n sylweddol
  • mae’r celloedd sy’n eich amddiffyn rhag firysau yn llai swyddogaethol oherwydd eu bod yn gorweithio
  • rhesymau mwy posibl

Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwiriwr symptomau

Gwybodaeth am y firws a hunan ynysu

Comments are closed.