Welcome

Croeso

Mae Cymdeithas Cefnogi ME a CFS Cymru (WAMES) yn gweithio yng Nghymru i wella bywydau pobl ag ME, CFS a PVFS, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Hoffwch WAMES ar Facebook

Dilynwch WAMES on Twitter

me voice: the wames magazine

Rhifyn diweddaraf: Rhagfyr 2017

 

#TimeForUnrestWales

tymor o ymgyrchoedd

12,600 o deuluoedd yng Nghymru
yr effeithir arnynt gan ME a CFS:


#HelpNHSbeMEaware
#MillionsMissing
#CanYouSeeMEnow
#TimeForUnrest
#StopIgnoringME
                     

Mae angen ymwybyddiaeth genedlaethol ar Gymru
a rhaglen hyfforddi ar gyfer y GIG

Rhowch ddiagnosis cywir i ni!

Darganfyddwch sut i
gwneud gwahaniaeth i ME
yng Nghymru

Ymunwch â’r ymgyrch

Cael gwybod sut i
gwneud gwahaniaeth i ME
yng Nghymru

cymryd rhan

Comments are closed.