Cysylltwch â ni

Os hoffech chi gysylltu â ni, ffoniwch neu e-bostiwch ein llinell gymorth neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt.

Llinell gymorth:       helpline@wames.org.uk         0290 2051 5061

Mae ein gwirfoddolwyr llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddarparu gwybodaeth neu clust i wrando.

Ffoniwch cyn 17:00 ac os byddwch yn cyrraedd y peiriant ateb, gadewch neges glir byr gyda’ch enw a rhif ffôn ac amser pryd y byddwch ar gael i dderbyn galwad. Byddwn yn ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost cyn gynted ag y gallwn.

 

Cymorth arall:

Ar gyfer cefnogaeth emosiynol, gellir cysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gall plant a phobl ifanc hyd at 25 oed hefyd gysylltu â Meic drwy ffôn, e-bost, testun SMS a negeseuon gwib.

Childline yn cynnig gwasanaeth cwnsela ar gyfer pobl hyd at 19 oed dros y ffôn, e-bost neu cennad Instant.

Ffyrdd eraill o gysylltu â WAMES

Facebook @WAMESMECFS Facebook
Twitter / WAMESMECFS

Am WAMES

cysylltwch â’r cadeirydd: Jan Russell    01970 636515    jan@wames.org.uk

Swyddog Ieuenctid a Gofal, a Chyswllt â’r Cyfryngau

Sylvia Penny  029 2051 5061     sylvia@wames.org.uk

Donations

cysylltwch â’r trysorydd: Simon Horsman, treasurer@wames.org.uk
077 4117 6004        8 Belgrave Gardens, Uplands , Swansea SA1 4QF

Cydlynydd Gwirfoddoli

Sharon Williams   sharon@wames.org.uk

Yymholiadau ar y we

Tony Thompson wames@myphone.coop

Yn ôl i’r brig

Comments are closed.