Taflenni gwybodaeth

Mae WAMES yn datblygu amrediad o daflenni gwybodaeth dwyieithog am amrywiaeth eang o bynciau. Bydd yn bosibl eu llwytho i lawr oddi yma wrth iddynt ddod ar gael.

Cymryd pwyll gydag ME a CFS – canllaw i gleifion gan Dr Ellen Goudsmit

The ME brain   An introduction to the research showing brain dysfunction

 

Bydd yn bosibl eu llwytho

Comments are closed.