Pobl broffesiynol

Croeso i adran y gweithwyr proffesiynol ar ein gwefan.

Mae yna lawer o ddryswch ac anghytuno yngl┼Ěn ├ó natur ME a CFS a’r triniaethau ar eu cyfer. Yn ystod 2011, byddwn yn ychwanegu gwybodaeth at y tudalennau hyn fydd yn seiliedig ar gyngor clinigol da a chanlyniadau ymchwil biofeddygol o bedwar ban byd. Bydd hyn yn eich helpu i wneud gwahaniaeth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ME a CFS ac i wella ansawdd eu bywydau.

Mae WAMES yn croesawu ymholiadau yngl┼Ěn ├ó phob agwedd ar fyw gydag ME a CFS. Rhowch wybod i ni beth hoffech chi ei wybod.

  • I fod yn rhan o’r ymgyrchu ar faterion iechyd a gofal cymdeithasol, cysylltwch ├ó Jan.
  • Darllenwch Ymateb WAMES i ddatganiad y Gweinidog Iechyd yngl┼Ěn ├ó gwasanaethu iechyd ar gyfer CFS/ME yng Nghymru.

Comments are closed.